ماشروم لاور برگر

اسموکی برگر

امریکن چیز برگر

پرایم برگر

سیگنیچر میکس

​نوستالژی چیز برگر 

فایر برگر

سیمپل برگر کلاسیک

باربکیو برگر

سیمپل برگر فرنگی

کریسپ برگر

آنیون لاور برگر

برگرهای گوشت

چیکن پرایم برگر

​چیکن اسموکی برگر

پرشین چیکن برگر

سزار چیکن برگر

چیکن گریل برگر

برگرهای مرغ

چیکن ماشروم لاور برگر

کریسپی استریپس

زینگراتور

ماشرومی زینگر

دبل داون

مگازینگراتور

سوخاری ها

​چیکن رپ

پیتزا پپرونی(بدون پوره فلفل)(به همراه سالاد کلم)

پیتزا ها

پیتزا پپرونی(با پوره فلفل)
​​​​​​​(به همراه سالاد کلم)

پیتزا چیکن گریل
​​​​​​​(به همراه سالاد کلم)

پیتزا سبزیجات
​​​​​​​(به همراه سالاد کلم)

پیتزا میکس نوستالژی
​​​​​​​(به همراه سالاد کلم)

پیتزا استیک برگراتور
​​​​​​​(به همراه سالاد کلم)

پیتزا چهار فصل
​​​​​​​(به همراه سالاد کلم)

سیب زمینی هیزمی

پیش غذا

سیب زمینی هیزمی
​​​​​​​به همراه سس پنیر

سیب زمینی هیزمی
​​​​​​​به همراه سس قارچ

​​​چابی فرایز

چابی فرایز
به همراه سس پنیر

کریسپی پوتیتو

کریسپی ماشروم

آنیون رینگز

چابی فرایز
به همراه سس قارچ

سالاد سزار پلاس

سالاد ها

سالاد استریپس

سالاد ژاپنی

سالاد سزار

گاردن سالاد

سالاد والتیوس

سالاد کلم

موهیتو واقعی برگراتور

​​​انواع دلستر

نوشیدنی سرد

لیموناد طبیعی برگراتور

سودا

انواع نوشابه قوطی

سبد خرید